Fotografera skog 


Det är svårt att fotografera i skogen. Väljer man ut några få detaljer av allt det som finns där kan det bli enklare, men när man försöker skapa en bild av helheten blir det svårt. Det är för många detaljer i en urskog för att det ska bli harmoniskt. Bilden blir lätt komplicerad och saknar enkelhet och harmoni. När jag lyckas är det lätt hänt att upprepa det greppet varenda gång så att bilderna blir förutsägbara. Men bara för att det är svårt ska man inte undvika det, för det kan bli bra. Det finns några omständigheter som underlättar fotografering i skog. Det handlar om att eliminera delar av motivet för att kunna koncentrera sig på färre element.

Dimma

När man fotograferar i dimma försvinner bakgrunden. Det spelar ingen roll om det finns en mast där bakom eller något annat som skulle störa. Betraktarens bild försvinner in i dimman. Träd gör sig bra i dimma. De framträder alltmer otydligt ju längre bort de befinner sig. Bilden får flera lager.

Snö

Snön döljer den brokiga och ofta oroliga förgrunden. Kvistar och ris försvinner. Betraktarens blick glider lätt fram i bilden. Det är lättare att göra en harmonisk bild, men de tekniska svårigheterna med, kyla, snö och imma på utrustningen försvårar själva fotograferingen.

Nattbild

När det blivit mörkt och stjärnorna lyser blir skogen svart taggig silhuett eller så ramar trädkronorna in stjärnhimlen. Det är ett sätt att avbilda skogen, men det kan vara svårt att variera greppet. Bilderna blir lätt likadana.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte.