Posts made in november, 2017


Trädens grenar speglas i den blanka vattenytan. Marken är mjuk vid bäcken och för varje steg jag tar ruskas spegelbilden om. Grenarna förvrängs i några sekunder för att sedan återgå till stillheten. Den här typen av grafisk bild har jag svårt att gå förbi. Det är spegelbilden och steget på den sanka marken som gör bilden. Bilden kommer aldrig mer...

Read More