Instagram vs blogg


Jag började med Instagram 2013. Det var i samband med att jag började fotografera igen efter många år. Jag var pappaledig på deltid och kände att världen blev liten. Behövde ett sätt att uttrycka mig. Att fotografera blev ett sätt att vara kreativ och att publicera bilderna på Instagram blev en motivation att fortsätta och att göra något långsiktigt. När jag publicerar bilder som någon annan ser blir jag motiverad att inte sluta, när jag når en platå eller motgång. Det är ett sätt att hålla kreativiteten vid liv.
Det finns en risk med att samla arbetet på Instagram och det är att Instagram försvinner eller förändras drastiskt. Varje enskilt socialt medium kan på grund av ekonomiska eller politiska beslut komma att förändras så mycket att det inte längre passar. Det vettiga är väl då att ha någon annanstans där jag själv kan bestämma över mitt material och hur det presenteras. Därför planerar jag att arbeta mer med bloggen och galleriet på hemsidan. Jag tänker inte sluta med Instagram, men för eller senare blir det nog så ändå. Hemsidan kommer att finnas där så länge jag vill, se ut ungefär som jag vill och den påverkas inte utifrån.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte.